Zarządzenia Dyrektora PCPR

pdf  Zarządzenie nr 4/2019 z dn. 22.03.2019

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie z dnia 22 marca 2019 roku w sprawie ustalenia na 2019 rok dodatkowych kryteriów kwalifikacji wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych oraz wprowadzenia limitów dofinansowania ze środków PFRON poszczególnych zadań w stosunku do maksymalnego dofinansowania wynikającego z przepisów prawa

 pdf  Zarządzenie nr 5/2019 z dn. 16.04.2019

 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie z dnia 16 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia na 2019 rok kryteriów kwalifikacji wniosków o przyznanie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do uczestnictwa osób ntepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych