Elektroniczna skrzynka podawcza

Adres elektronicznej skrzynki podawczej: http://epuap.gov.pl.

Aby można było złożyć wniosek do urzędu konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP – konto jest bezpłatne.

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:

Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego.

Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu do Sekretariatu mieszczącego się budynku Starostwa Powiatowego w Węgrowie przy ul. Przemysłowej 5 na następujących nośnikach danych: 

  • Dyskietka 1,44 MB 
  • Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0 
  • Płyta CD-RW 

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes.

Akceptowalne formaty załączników to: 

  • DOC, RTF 
  • XLS 
  • CSV 
  • TXT 
  • GIF, TIF, BMP, JPG 
  • PDF 
  • ZIP 

Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB. 

Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.