Informacja o wyniku naboru na stanowisko Referent w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Węgrowie

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie uprzejmie informuję, że w wyniku przeprowadzonego naboru, na przedmiotowym stanowisku, zatrudniona została Pani Patrycja Jaroszek, która podczas postępowania kwalifikacyjnego wykazała się najlepszym  poziomem wiedzy niezbędnej do pracy na stanowisku Referent w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Węgrowie.

Dyrektor PCPR w Węgrowie

/-/ Sylwia Domżała - Kurtiak