Informacja z przeprowadzonej oceny formalnej dokumentów aplikacyjnych

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie informuje, iż w ramach prowadzonego naboru na stanowisko samodzielny referent w zespole pieczy zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie, wpłynęła 1 oferta, która spełniła wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze.

Dyrektor PCPR w Węgrowie

/-/ Sylwia Domżała-Kurtiak