Informacja o wyniku naboru na stanowisko stanowisko samodzielny referent w zespole pieczy zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie informuje, że w wyniku przeprowadzonego naboru, na przedmiotowym stanowisku, zatrudniona została wybrana Pani Ewelina Kozikowska.
W czasie postępowania kwalifikacyjnego Pani Ewelina Kozikowska wykazała się dobrym poziomem wiedzy merytorycznej niezbędnej do pracy na stanowisku samodzielny referent w zespole pieczy zastępczej.

Dyrektor PCPR w Węgrowie

/-/ Sylwia Domżała-Kurtiak