Sprawozdania finansowe

 Sprawozdanie finansowe za 2018 r.

Bilans jednostki budżetowej za 2018 rok

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) za 2018 rok

Zestawienie zmian w funduszu jednostkin za 2018 rok

Informacja dodatkowa za 2018 rok

 

 Sprawozdanie finansowe za 2019 r.

Bilans jednostki budżetowej za 2019 rok

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) za 2019 rok

Zestawienie zmian w funduszu jednostkin za 2019 rok

Informacja dodatkowa za 2019 rok

 

  Sprawozdanie finansowe za 2020 r.

Bilans jednostki budżetowej za 2020 rok

Rachunek zysków i strat za 2020 rok

Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2020 rok

Informacja dodatkowa za 2020 rok